صفحه ساعت دیواری 

باتری سکه ای

باتری سمعک

باتری ساعت مچی

باتری قلمی

باتری نیم قلمی